Ee

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

IE - EE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In azuur een golvende linkerschuinbalk, rechts vergezeld van een omgewende afgerukte eenhoornskop, links van een lelie, alles van zilver."

Wapen van Ee

Oorsprong/verklaring

Het basispatroon van het wapen is afgeleid van het wapen van Oostdongeradeel. De eenhoorn en de lelie zijn afkomstig uit de familiewapens van de respectievelijke families Humalda en Mockema.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)