Egmond

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


EGMOND

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 2001 Bergen (NH)
Toevoegingen : 1978 Egmond Binnen (1857 Wimmenum), Egmond aan Zee

I : 25 augustus 1978
" Gekeperd van 12 stukken van goud en keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 5 bladeren en gehouden door 2 leeuwen van goud, getongd en genageld van keel."

Wapen van Egmond

Oorsprong/verklaring

Egmond is in de 10e en 11e eeuw ontstaan rond het in 950 gestichte nonnen (later Benedictijner) klooster. Rond 1350 wordt het dorp Egmond genoemd.

In de 12e eeuw groeide de hoeve even ten noorden van de abdij uit tot een slot en rond 1200 noemden de eigenaren zich Van Egmond. In de 15e eeuw werd hun gebied tot Graafschap verheven. De graven van Egmond behoorden tot de hoogste Nederlandse edelen, en hadden veel macht in Holland.

De graven voerden een gekeperd wapen van 12 stukken van goud en keel. Dit wapen komt in diverse varianten ook terug bij een aantal andere gemeenten, zoals Egmond Binnen, Egmond aan Zee, Warmenhuizen en Maassluis.

De gemeente vroeg als eerste ontwerp een wapen aan met zes kepers en in een vrijkwartier het wapen van Wimmenum. De Hoge Raad geweest. De Hoge Raad van Adel ging hiermee niet akkoord. Ten eerste werd het wapen van Wimmenum niet noodzakelijk geacht. Wimmenum was al in 1857 opgeheven en had nooit een officieel wapen gevoerd. Ten tweede was het graafschap Egmond van historisch groot belang geweest. De Hoge Raad van Adel besloot een vijfbladerige kroon toe te kennen en het wapen uit te voeren, zoals gevoerd door Karel, de derde graaf van Egmond (-1541).

De gemeente ging hiermee akkoord en het wapen werd op 25 augustus 1978 verleend. Echter de leeuwen waren aanziend en de gemeente wilde eigenlijk gewone leeuwen. Al op 25 november 1978 werd met een nieuw koninklijk besluit de situatie rechtgetrokken. In het register is maar één tekening opgenomen, met de gewone leeuwen.

Wapen van Egmond

Poststempel

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie gemeente Egmond (correspondentie), gemeentegids Egmond, 1995-1996.