Emiliapolder

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE EMILIAPOLDER

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1972 De Ham (1995 Land van Nassau (2004 Brabantse Delta))
Toevoegingen : -

I : 28 februari 1967
"Gedeeld : I. Gevierendeeld : I en IV doorsneden van keel en goud; II en III in goud een omgewende leeuw van azuur, getongd van keel; II Gevierendeeld: I en IV in sabel een leeuw van zilver; II en III in goud een vierblad van sabel, geknopt van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Emiliapolder

Oorsprong/verklaring

Het waterschap omvatte de gelijknamige polder, die in 1645 werd drooggelegd. De polder voerde al in de 17e eeuw een wapen, gebaseerd op het wapen van het familiewapen van Amalia van Solms, de naamgeefster van de polder. Het wapen was gebaseerd op een wapenafbeelding van het polderwapen uit 1711. Hierop was het wapen gedekt door een vijfbladerige kroon en werd gehouden door schildhouders. Deze werden weggelaten bij het nieuwe wapen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Van Ham, 1996