Ferwerd

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

FERWERD - FERWERT

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Ferwerd

Beschrijving

Gedeeld van blauw en rood met over alles heen een uit de schildvoet oprijzende gouden terp, beladen met een rood, verkort breedarmig kruisje; het blauw en rood ieder beladen met een zilveren aardappelbloesem met een gouden hart; in het schildhoofd over alles heen een gouden kroon van drie bla­den en twee parels.

Oorsprong/verklaring

De verdeling in drieën is gebaseerd op de drie buurten in het dorp; Hege Buorren, Lyt­se Buorren en Nije Buorren.

Het onderste deel is vormgegeven als een terp en, samen met het kruisje, verwijst naar het voormalige klooster Foswert en ook naar de monumentale kerk op de terp. Foswert was een Benedictijner dubbelklooster met meerdere uithoven in Ferwert, Blija en Hogebeintum. Het is in 1580 verwoest. Rood is de kleur van de liefde die uitgangs­ punt moet zijn in het christelijk leven.

De kroon symboliseert enerzijds de families Cammingha, Burmania en Herjuwsma, die al­len een landgoed/kasteel in en rond het dorp hadden. De adelijke familie Burmania woonde vanaf 1525 tot 1805 in het op de 'Burmania terp' terp gebouwde kasteel Herjuwsma state. Aan de oostkant van het dorp lag de Cammingha state, genoemd naar de stichter Gerrolt van Cammingha en gebouwd rond 1400. Dit fraaie slot werd rond 1818 voor afbraak verkocht.

Anderzijds symboliseert de kroon dat Ferwerd eeuwenlang de hoofdplaats was van de grietenij/gemeente Ferwerderadeel.

De aardappelbloesems duiden op de boeren en tuinders die in de omge­ving van Ferwerd op de vruchtbare kleigrond uiteenlopende gewassen verbouwen, zoals aardappels, vlas en bieten.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Hans van Heijningen, 2019; https://www.ferwertonline.nl