Ferwerderadeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

FERWERDERADIEL (tot 1999 Ferwerderadeel)

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2019 Noardeast-Fryslân
Toevoegingen : 1816 Blija, Ferwerd, Hallum, Marrum

I : 25 maart 1818
" Een schild van lazuur beladen met 7 sterren van goud, paalsgewijze geplaatst 2, 3 en 2. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon is een normale kroon van 3 bladeren en 2 parels en geen Friese grietenijkroon.

Wapen van Ferwerderadeel

Oorsprong/verklaring

De oorsprong is onbekend, maar het wapen komt al in de 14e eeuw voor.

Wapen van Ferwerderadeel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Wapen van Ferwerderadeel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Ferwerderadeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Ferwerderadeel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Ferwerderadeel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Ferwerderadeel

Briefhoofd, +/- 1985

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Bartlehiem (ged) en Hallum.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Sierksma, 1962