Folsgeare

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

FOLSGEARE - FOLSGARE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wymbritseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In blauw een rode keper, tot de randen toe beladen met een zilveren rooster, de keper van boven vergezeld van twee gouden klavers en van onder van een gouden lelie."

Wapen van Folsgeare

Oorsprong/verklaring

Het wapen is gebaseerd op de ligging van het dorp, in de hoek van de "Tsjaarddyk". Het blauw is ontleend aan het gemeentewapen en duidt daarnaast op de vroegere Middelzee, waar het dorp vlakbij lag.
De keper verwijst naar de hoek in de genoemde dijk. Op deze keper is een rooster gelegd als verwijzing van het rooster waarop de Heilige Laurentius is gemarteld. Laurentius was de patroonheilige van de middeleeuwse dorpskerk.
De gouden lelie is een van de zeven uit het gemeentewapen en staat voor het dorp en zijn verbondenheid met de gemeente.
De klavers verwijzen naar het agrarische karakter van het dorp met zijn weiden en veehouderij.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie verkregen via R.J. Broersma