Gaasterlân-Sleat

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


GAASTERLÂN-SLEAT
(naamswijziging van Gaasterland-Sloten in 1985)

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2014 De Friese Meren
Toevoegingen : 1984 Gaasterland, Hemelumer Oldeferd (ged), Sloten

I : 28 januari 1986
"In azuur een springende haas van keel, gaande over 5 korenaren van goud, waaiersgewijs komend uit een gebogen schildvoet, doorsneden van sinopel en goud, het goud beladen met een liggende sleutel van azuur, de baard naar rechts en naar boven gericht. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wapen van Gaasterlân-Sleat

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een verbetering van het wapen van Gaasterland, vermeerderd met de sleutel van Sloten.

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Âldegea, Balk, Wikel ,


Literatuur:


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink