Gastel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GASTEL

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1819 Soerendonk, Sterksel en Gastel (1925 Maarheeze (1997 Budel (1998 Cranendonck)))
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

De gemeente werd in 1810 eerst bij Budel gevoegd, werd in 1812 weer zelfstandig en uiteindelijk in 1819 opgeheven en bij Soerendonk en Sterksel gevoegd. Historisch behoorde Gastel tot de schepenbank van Maarheze en Soerendonk (zie aldaar).

De burgemeester vreesde in 1815 al dat zijn gemeente zou worden opgeheven en vroeg daarom geen wapen aan.

In 1996 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde als dorpswapen een wapen voor, gebaseerd op het wapen van Cranendonk, namelijk:
"in keel een omgewende kraanvogel van zilver, gebekt en gepoot van goud, houdende in zijn poot een steen van zilver, met in de rechterbovenhoek een drinkhoorn van goud."
De drinkhoorn is het symbool van de parochieheilige, de H. Cornelius, en daardoor onderscheidt het wapen zich van het (voorgestelde) wapen van Maarheze.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Schampers et al., 1996.