Gastmer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE GASTMER - GAASTMEER

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wymbritseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In sinopel een gouden paling, geplaatst in S-vorm, met de staart naar boven en naar rechts onder hem doorgaande, en een vrijkwartier van azuur, beladen met een lelie van goud."

Wapen van Gastmer

Oorsprong/verklaring

Het wapen is vergelijkbaar met dat van Heech, en duidt op de visserij ter plaatse. De kleur is goud, omdat het geld in het laadje bracht. De lelie is afkomstig uit het gemeentewapen van Wymbritseradeel.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991