Gemonde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GEMONDE

Provincie : Noord Brabant
Gemeente : Sint Michielsgestel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In keel een kruis, in de kwartieren vergezeld van: I een merlet, II een zespuntige ster, III een wassenaar en IV een geopende burchttoren, alles van goud."

Wapen van Gemonde

Oorsprong/verklaring

Het dorp Gemonde is ontstaan uit vier gehuchten, die gelegen waren in de gemeenten Boxtel, Sint Michielsgestel, Schijndel en Sint Oedenrode. Het Boxtelse deel was het grootste, maar de afbetaling van het grondrecht werd gedaan te Sint Michielsgestel. De parochie, gewijd aan de H. Lambertus, viel onder het kapittel van Boxtel. Tegenwoordig valt het dorp onder Sint Michielsgestel.In het wapen is uitgegaan van een kruis voor de H. Lambertus. De kleuren zijn de Luikse kleuren, aangezien het gebied onder de aartsbisdom van Luik viel. De vier symbolen zijn afkomstig uit de gemeentewapens van Boxtel, Sint Michielsgestel, Schijndel en Sint Oedenrode. De volgorde is genomen op volgorde van bevolkingsgrootte.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Informatie gemeente Sint Michielsgestel