Gersloot

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GERSLOOT

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Heerenveen

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In zilver twee bomen op een grond, alles van groen; bij de bomen vier rode dravende paarden (1 en 3); waarbij het meest rechtse paard half achter de boom vandaan komt, de twee middelste paarden boven elkaar tussen de bomen staan en het meest linkse paard links van de boom draaft; de drie paarden op een rij. Wapenspreuk: op een groen lint in witte kapitalen: "Concordia" (Eendracht)."

Wapen van Gersloot

Oorsprong/verklaring

Het wapen van Gersloot komt, evenals de wapens van Luinjeberd, Terband en Tjalleberd, voor op een zilveren avondmaalsbeker uit de kerk van Tjalleberd. Dit avondmaalszilver dateert uit begin 17de eeuw.
De bomen komen naar alle waarschijnlijkheid uit het voormalige wapen van de grietenij (gemeente) Aengwirden, waartoe de dorpen voor het ontstaan van de gemeente Heerenveen behoorden.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk