Goedereede

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GOEDEREEDE

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 2013 Goeree-Overflakkee
Toevoegingen : 1966 Ouddorp, Stellendam

I : 24 juli 1816
"Van keel beladen met 2 torens en hun verder metselwerk, door 2 ketenen aan elkander geklonken, waaronder eene zee is aanbruischende, alles van zilver, op iedere toren eene vaan van keel, waarop een klimmende leeuw van goud en aan den buitenkant der torens 2 omgekeerde ankers van sabel."

II : 9 maart 1966
"In keel een in het water gelegen door 2 ketenen versperde poort bestaande uit 2 torens op walmuren, de muren aan de buitenzijde verlengd en gekanteeld, alles van zilver. De torens gekanteeld en met spits toelopende daken. In iedere toren een rondbogige deuropening waarboven 2 rondbogige vensters van sabel. Aan de binnenzijde van de transen een goud-gezoomde vaan van keel met een gouden leeuw, de leeuw op de linkervaan omgewend, de vanen kepersgewijze geplaatst. De torens aan de buitenzijde vergezeld van een omgekeerd anker van sabel."

Arms (crest) of Goedereede

III : 17 oktober 1991
"In keel, oprijzend uit een golvende zee, golvend gedwarsbalkt van zes stukken van zilver en azuur, twee door ketenen van sabel met elkaar verbonden torens tussen twee gekanteelde muren, alles van zilver en gevoegd van sabel, elke toren opgebouwd uit een benedenstuk van dezelfde hoogte als de muren, een middenstuk met een rondbogige deur van sabel, een gekanteeld bovenstuk met twee rondbogige ramen van sabel en een puntdak, met aan de binnen zijde der transen twee kepersgewijs geplaatste stokken van sabel,waaraan een goud gezoomd vaan van keel met een naar de stok toegewende leeuw van goud, elke toren aan de buitenzijde vergezeld van een omgekeerd anker van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van zestien parels, waarop drie parels. "

Arms (crest) of Goedereede

Oorsprong/verklaring :
De oorsprong van het wapen is niet bekend, Sierksma geeft als verklaring dat het wapen sprekend bedoeld kan zijn, schepen, die voor een plaats voor anker gaan; een goede rede. Al in 1793 werd dit wapen, met niet-omgewende ankers, genoemd door v.Ollefen.

Goedereede1.jpg

Het wapen op een boekomslag uit 1823

Van den Bergh noemt 3 zegels, het oudste uit 1515, waarop een gekanteelde en gedekte toren, ter weerszijden vergezeld van een anker. Het tweede uit 1538, waarop de gehele voorstelling van het wapen en een derde 17e of 18e eeuws(?) zegel identiek aan het eerste.

De gemeente wenste in 1990 het wapen te vermeerderen met een kroon, zoals vermeld op de Caerte der Stadt Goede Reede en haar onderhoorende polders uit 1698. Tevens werd het wapen opnieuw wat nauwkeuriger omschreven.

Op een kaart uit 1631 wordt echter voor de stad Goeree een wapen gegeven van een zilver schild met een zwart anker. Of dit daadwerkelijk het stadswapen was, is me niet bekend.

Wapen van Goedereede

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Goedereede

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Goedereede

Het wapen op een Newa bandje
Wapen van Goedereede

Briefhoofd, +/- 2000
Wapen van Goedereede

Poststempel 1977
Wapen van Goedereede

Poststempel 1988

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962; Schutte, 1993; vdBergh, 1878; Pot, JH,: Texel, ‘t Nieuwe Princelandt, Wieringhen, Amsterdam, 1631 (kaart)