Goutum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GOUTUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Leeuwarden

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In keel drie drinkkannen van zilver, geplaatst 2 en 1, en een vrijkwartier van azuur, beladen met een zwaan van zilver, met om de hals een kroon van goud."

Wapen van Goutum

Oorsprong/verklaring

De drie drinkkannen zijn symbolisch voor de drie belangrijkste havezathen (staten) in het dorp, de Drinkuitsma State, de Putsma State en de Schenkinsma State. Het vrijkwartier is afgeleid van het wapen van het geslacht Wiarda, oorspronkelijke bewoners van de Schenkinsma State. De zwaan heeft in het dorpswapen echter opslaande vleugels en in plaats van een muurkroon een gewone kroon om de hals.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1994