Groote Veenpolder in Weststellingwerf

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE GROOTE VEENPOLDER IN WESTSTELLINGWERF

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1969 De Stellingwerven (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : ?

I : 9 mei 1935
"In goud een gaande griffioen van keel, de staart tusschen de achterpooten doorgeslagen; en een schildvoet geschakeerd van liggende blokjes van zilver en sabel in vier rijen, iedere rij van zeven blokjes. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Groote Veenpolder in Weststellingwerf

Oorsprong/verklaring

De griffioen is ontleend aan het wapen van de gemeente Weststellingwerf. De schildvoet is symbolisch voor een veenpolder.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :