Grouw

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

GROU / GROUW

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Grouw

Oorsprong/verklaring

De vissen duiden op de vroegere bestaansbron van de Grousters, de binnenvisserij. De blauwe kleur is die van het water, veel aanwezig in dit gebied.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Anzichtskaart "De achttien dorpswapens van Boarnsterhim". Achtergrond verkregen via mail.