Haagsche Beemden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE HAAGSCHE BEEMDEN

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1986 De Markgronden (1995 Mark en Weerijs)
Toevoegingen : 1942 10 waterschappen

I : 3 augustus 1968
"Doorsneden : I gedeeld, a doorsneden en vervolgens gegeerd van tien stukken keel en zilver, b in goud vier molenwieken van sabel, geplaatst in de vorm van een schuin kruis; II in zilver een uitgerukte lindeboom van sinopel, ter weerszijden vergezeld van een omgewende vliegende kraai van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Haagsche Beemden

Oorsprong/verklaring

De tien velden (geren) in het eerste kwartier herinneren aan de tien kleinere waterschappen die tot het waterschap "De Haagsche Beemden" zijn samengevoegd. De kleuren zijn rood en wit,genomen omdat dat de kleuren vande Baronie van Breda zijn, waarin het waterschap lag.

De molenwieken in het tweede kwartier herinneren aan de historische bemalingsinrichtingen, waarvan er op het moment van verlening nog een windwatermolen restte (bij de Leurse haven).

De lindeboom is afkomstig van het wapen van de gemeente Princenhage en waarvan ook de naam van het waterschap deels is afgeleid.

De twee kraaien symboliseren het in 1963 in gebruik genomen gemaal 'Het Kraaienest", waarvan de naam is overgenomen van een uit rond 1500 daterende polder.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe NL(1968)336-337