Hantum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HANTUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Rechtsgeschuind van zilver en keel, het zilver beladen met een eikel van keel, het keel beladen met drie penningen van goud."

Wapen van Hantum

Oorsprong/verklaring

De schuindeling is afgeleid van het wapen van Westdongeradeel. De penningen zijn enerzijds het symbool van de H.Nicolaas, de voormalige kerkpatroon en anderzijds een symbool voor de rechtszittingen die hier vroeger plaatsvonden. De eikel komt uit het wapen van de familie Hettinga, een lokaal belangrijke familie.

The division of the shield is derived from the arms of the former Westdongeradeel municipality in which the village was situated. The golden balls are the symbol of St. Nicholas, the former patron saint of the village. The balls also symbolise the former local court. The acorn is taken from the arms of the locally important Hettinga family.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)