Haren (NB)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HAREN

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1820 Megen, Haren en Macharen (1994 Oss)
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Doorsneden van azuur en goud. Het schild van achteren vergezeld door een ten halve lijve uitkomende bisschop, houdende in zijn linkerhand een staf, in zijn rechter een sleutel, alles van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening (de tekening is in 1820 doogestreept, maar is de enige bekende kleurenafbeelding)

Wapen van Haren (NB)

Oorsprong/verklaring

De heilige is de H.Servatius, de parochieheilige. Het wapen is afgeleid van het oude schependomszegel, verleend in de Rijkskleuren, anagezien de gemeente bij de aanvraag geen kleuren had opgegeven.

In 1993 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende dorpswapen voor:
"In goud een schuinstaande sleutel van keel; een schildhoofd van keel."

In dit wapen is de sleutel opgenomen als attribuut voor de H.Servatius. De schildverdeling is afgeleid van het oude wapen en aangepast aan die van het graafschap Megen, waartoe Haren behoorde.

Dit wapen is, met een zwaard in plaats van een sleutel, vastgesteld als dorpswapen op 28 januari 1994 door de gemeenteraad van Oss.

Wapen van Haren (NB)


Literatuur: Brief Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde 11-11-1993 aan de Dorpsraad van Haren.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink