Harlingen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HARLINGEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 1984 Barradeel (ged)

I : 25 maart 1818
"Gevierendeeld; het eerste en vierde deel van keel, beladen met drie gouden leliën, geplaatst twee en een; het tweede en derde deel van zilver, beladen met vier kruisen van keel. Het schild gedekt met een kroon en ter regterzijde vastgehouden door een gevleugeld vrouwenbeeld, een draak doorstekende en in de regterhand de schaal der gerechtigheid; alles van goud."

NB De kroon heeft vijf bladeren

Wapen van Harlingen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het oudste stadszegel, met de oudst bekende afdruk uit 1426. Dit zegel vertoont een aanziende staande engel, staande met een voet op een draak. Zij houdt in haar hand een schild met een kruis. Tevens staan er nog vier St. Andrieskruisen op het zegel. Ook op een ander zegel uit het einde der 15e eeuw staat een engel met een schild, waarop een kruis, maar nu wordt ze door twee bloemstengels (lelies ?) vergezeld.

Arms of Harlingen

Wapen van Harlingen op een aanzicht van Harlingen door Jacob Lous,1610. (Gemeentemuseum Harlingen)
Barradeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)

De lelies symboliseren de Maria-verering; de kruisjes de parochieheilige St. Michael.

Arms of Harlingen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Arms of Harlingen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Arms of Harlingen

Het wapen op het stadhuis (Foto (c) Hubert de Vries)
Arms of Harlingen

Het wapen op het stadhuis (Foto (c) Hubert de Vries)
Wapen van Harlingen

Het wapen op een Willem II bandje

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962