Heech

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEECH - HEEG

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wymbritseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In azuur een aal van goud, geplaatst in omgekeerde S-vorm en een vrijkwartier doorsneden van keel en zilver, beladen met een lelie van het een in het ander."

Wapen van Heech

Oorsprong/verklaring

Het wapen duist op de visvangst ter plaatse en het geld dat dat opleverde. De lelie is afkomstig van het gemeentewapen van Wymbritseradiel.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1990