Heeg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEEG (Polderbestuur)

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1982 Middelsékrite (1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : ?

I : 5 oktober 1935
"In keel vier leliën van zilver, geplaatst één, twee en één. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Heeg

Oorsprong/verklaring

De lelies zijn ontleend aan het wapen van de gemeente Wijmbritseradeel, waarin het waterschap lag.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :