Heerde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEERDE

Provincie : Gelderland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1818 Veessen

I : 28 oktober 1869
"Coupé mi parti, van boven van goud, beladen met 2 schaapskoppen van zilver, van onder ter regterzijde van keel, beladen met een ploeg van goud, ter linkerzijde van lazuur, beladen met een ossenkop van zilver."

Wapen van Heerde

Oorsprong/verklaring

Bij de aanvraag op 27 juli 1816 gaf de burgemeester te kennen dat de gemeente niet over een wapen beschikte en er ook niet voor in aanmerking wilde komen.

Pas in 1868 besloot de gemeenteraad tot het aanschaffen van een gemeentewapen. De raad wilde dat de voornaamste middelen van bestaan in de gemeente uitgebeeld werden. Er werd een wapen ontworpen met een ploeg als symbool voor de akkerbouw, een runderkop voor de veeteelt en een "landschappelijk" geheel voor de schapenteelt. Hoe dit laatste er uit heeft gezien is niet meer bekend.

De Hoge Raad van Adel had tegen dit ontwerp met name bezwaren tegen het "landschappelijke" element. Het was niet heraldisch vormgegeven en er kwamen teveel kleuren in voor. Ook de kroon die de gemeente had aangevraagd werd niet mogelijk geacht.

De Hoge Raad van Adel kwam met een alternatief voorstel, namelijk: Gedeeld : I en goud een ploeg van sabel; II in azuur een schaap van zilver.". De gemeente wilde echter een duidelijker ondescheid tussen runder- en schapenteelt. Als alternatief stelde de Hoge Raad van Adel voor om boven of onder het schaap een rund te plaatsen. Uiteindelijk kwam de gemeente uit op het huidige wapen, alleen waren de ploeg en runderkop omgewisseld.

Wapen van Heerde

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Heerde

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Heerde

Het wapenop een envelop 1986
Wapen van Heerde

Briefhoofd, +/- 1985

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel; Informatie gemeente Heerde