Heerenveen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEERENVEEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 1934 Aengwirden, Schoterland (ged); 2014 Boarnsterhim (ged, 1984 Haskerland (ged, 1934 Schoterland (ged)), Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel (ged))


I : 24 oktober 1935
""Gedeeld : I in lazuur een gebroken rad van zilver, en daaronder een schuingeplaatst zwaard van hetzelfde met gouden gevest, II in zilver een geplante boom van sinopel, ter weerszijden van den stam vergezeld van een liggend blokje van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Heerenveen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is samengesteld uit de wapens van de opgeheven gemeenten, Aengwirden en Schoterland.

Heerenveen.tile.jpg

Het wapen op een heraldische tegel
Wapen van Heerenveen

Het wapen op een Willem II bandje

Voor het dorp Heerenveen bestaat een ander wapen; namelijk een schild, gedeeld in drieën van groen, zilver en rood. De achtergrond of betekenis van dit wapen is niet bekend.

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Bontebok en Heerenveen zelf, zie onder.

Wapen van Heerenveen

De betekenis van dit dorpswapen is mij onbekend, Alle informatie is welkom !


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Informatie gemeente Heerenveen