Heesbeen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEESBEEN

Provincie : Noord-Brabant
Gemeente : Heusden

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In keel een zesspakig rad van goud. "

Wapen van Heesbeen

Oorsprong/verklaring

Heesbeen vormde een ambachtsheerlijkheid in leen van Holland in het land van Heusden. Er zijn geen zegels of wapens van Heesbeen bekend. Alleen een 14e eeuws wapenboek vermeld een wapen voor Jan van Heusden, heer van Heesbeen. Dit wapen is het wapen van Heusden in omgekeerde kleuren (identiek aan Maarn). Dit wapen is als dorpswapen voorgesteld.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Brekel et al, 1993b