Hemelumer Oldeferd

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HEMELUMER OLDEFERD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Nijefurd (2011 Súdwest Fryslân), Gaasterlân-Sleat (2014 De Friese Meren)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"In 3 gelijke delen doorsneden, het bovenste gedeelte groen, het middelste lazuur, het onderste zwart. Het schild gedekt door een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

II : 26 november 1964
"Doorsneden in drieën van sinopel, azuur en sabel, over alles heen een hartschild, doorsneden van goud en keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 maal 3 parels"

Wapen van Hemelumer Oldeferd

Oorsprong/verklaring

De verdeling van het hoofdschild zou de verdeling weiland, meren, turfland voor moeten stellen, terwijl het hartschild het wapen is zoals het gevoerd werd in de 17e eeuw door de grietenij. Het laatste wordt in ieder geval vermeld bij Schoemaker.

Wapen van Hemelumer Oldeferd

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Hemelumer Oldeferd-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Hemelumer Oldeferd

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Hemelumer Oldeferd

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962; Schoemaker, 17??