Hennaarderadeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HENNAARDERADEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Littenseradiel
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van lazuur beladen met een zilvere dwarsbalk van de linker-bovenhoek naar de regterbenedenhoek des schilds nederdalende, waarop een groen klaverblad, een roode opene roos en een groene ster; het schild gedekt met een kroon van goud."

NB: de ster is zespuntig en de kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels.

Wapen van Hennaarderadeel

Oorsprong/verklaring

Hennaarderadeel is de vijfde grietenij van het Westergo en wordt voor het eerst genoemd in 1398.

Het wapen is rond 1660 samengesteld uit wapens van toendertijd belangrijke families. Het wapen werd in ieder geval in de 1682 gebruikt, gedekt door een kroon van drie bladeren en twee parels. Het komt namelijk voor op een kaart uit dat jaar.

De gemeente werd in 1812 verdeeld in de gemeentes Oosterend en Wommels. Deze situatie heeft echter maar tot 1816 geduurd.

Wapen van Hennaarderadeel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Hennaarderadeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Hennaarderadeel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Hennaarderadeel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962; Adema, 1988