Herkingen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


HERKINGEN

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1966 Dirksland (2013 Goeree-Overflakkee)
Toevoegingen : -

I : 24 december 1817
"Van zilver beladen en chef van 2 en en pointe van 3 krabben en in het midden een oester alles van sabel."

Wapen van Herkingen

Oorsprong/verklaring

Het oude heerlijkheidswapen vertoonde een krab van keel op een veld van goud. Dit wapen wordt in de Nieuwe Cronijk van Zeeland in 1696 als heerlijkheidswapen genoemd.
In het Caert-boeck van alle de dorpen, en polders gelegen inden Lande van Oost ende West Voorne, mitsgaders Over Flacqueê van 1695 wordt het wapen al wel vermeld (zie onder). Ook Van Alkemade noemt in 1729 als heerlijkheidswapen een schild van azuur, beladen met drie krabben en een oester, alles van zilver. Dit latere wapen is dus als gemeentewapen bevestigd.

Wanneer de krab is vervangen door drie soortgenoten en een oester is niet duidelijk.

De figuren zouden volgens Sierksma duiden op de voor de kust voorkomende oester en mosselbanken.

Herkingen1.jpg

Het wapen op een kaart van 1695 (Nationaal Archief)
Wapen van Herkingen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Sierksma, 1962; Smallegange, 1696; Bontekoe, 1966, Alkemade, 1729.