Herkingen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


HERKINGEN

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1966 Dirksland (2013 Goeree-Overflakkee)
Toevoegingen : -

I : 24 december 1817
"Van zilver beladen en chef van 2 en en pointe van 3 krabben en in het midden een oester alles van sabel."

Wapen van Herkingen

Oorsprong/verklaring

Het oude heerlijkheidswapen vertoonde een krab van keel op een veld van goud. Dit wapen wordt in de Nieuwe Cronijk van Zeeland in 1696 als heerlijkheidswapen genoemd.
In het Caert-boeck van alle de dorpen, en polders gelegen inden Lande van Oost ende West Voorne, mitsgaders Over Flacqueê van 1695 wordt het wapen al wel vermeld (zie onder). Ook Van Alkemade noemt in 1729 als heerlijkheidswapen een schild van azuur, beladen met drie krabben en een oester, alles van zilver. Dit latere wapen is dus als gemeentewapen bevestigd.

Wanneer de krab is vervangen door drie soortgenoten en een oester is niet duidelijk.

De figuren zouden volgens Sierksma duiden op de voor de kust voorkomende oester en mosselbanken.

Herkingen1.jpg

Het wapen op een kaart van 1695 (Nationaal Archief)
Wapen van Herkingen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962; Smallegange, 1696; Bontekoe, 1966, Alkemade, 1729.