Hesselte

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HESSELTE

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1985 Oude Vaart (1996 Meppelerdiep (2000 Reest en Wieden))
Toevoegingen : -

I : 10 juli 1958
"In keel een in een punt uitlopende vlammende paal van zilver; in het schildhoofd ter rechterzijde van deze paal een gouden sleutel, de baard naar boven en naar links gericht, de steel eindigende in een geknopte malie, waarbinnen een kruis en ter linkerzijde een naar rechts gewende bisschopsstaf, eveneens van goud; het schild voorzien van flanken, gedwarsbalkt van goud en sabel van elf stukken en gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Hesselte

Oorsprong/verklaring

De vlammende paal symboliseert het riviertje de Reu, dat van de Havelter berg stroomt. De Reu is meestal een klein beekje, maar 's winters kan het veel water bevatten en het riviertje heeft in vroeger tijden geleid tot diverse overstromingen. De paal geeft dus zowel het verval inhoogte als het verschil in waterhoogte in verschillende jaargetijden weer.

De flanken met de 22 blokjes slaan op de 22 boerderijen, die in 1310 gerechtigd waren ieder 8 paarden te houden. Deze 176 paarden werden op evenveel paardenweiden gehouden. Deze 176 weiden vormden lange tijd de basis voor de verdeling van diverse locale plichten, zoals het onderhoud van de postweg.

De sleutel en de kromstaf zijn symbolen voor de bisschoppen van Utrecht, waartoe het gebied behoorde. De bisschop van Utrecht werd op de Havelter berg ingehuldigd als landsheer van Drenthe (voor 1500). De sleutel is een symbool voor het bisschoppelijke pakhuis in Uffelte, in het waterschap.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1959