Het Bildt

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HET BILDT

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2018 Waadhoeke
Toevoegingen : 1984 Barradeel (ged)

I : 25 maart 1818
" Van lazuur beladen met 3 aschgrauwe zeehorens in eene leggende rigting, paalsgewijze geplaatst, uit dewelk komen korenairen in natuurlijke kleur. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 5 bladeren.

Wapen van Het Bildt

Oorsprong/verklaring

Het wapen is rond 1620 ontstaan. Op oudere zegels stonden de hoorns omgewend met een korenschoof achter de hoorns.

Het wapen zou de ontstaansgeschiedenis van de gemeente aangeven. Het Bildt is in het begin der 16e eeuw ontstaan na bedijking van de slikken en schorren. De bedijking werd ter hand genomen door (Zuid)Hollandse edellieden. Al snel ontstonden drie dorpjes, die op het wapen gesymboliseerd worden door de schelpen op een achtergrond van de zee. De vruchtbare grond werd gesymboliseerd door de aren.

Het Bildt-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Het Bildt

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Het Bildt

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Het Bildt

Briefhoofd 1999
Wapen van Het Bildt

Poststempel 1985
Wapen van Het Bildt

Het wapen op een informatiepaleel (2018)

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Sierksma, 1962; Gemeentegids Het Bildt, 1995