Hiaure

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE LYTSE JOUWER - HIAURE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In goud een haverpluim van sinopel, in het schildhoofd vergezeld van twee toegewende kieviten. "

Wapen van Hiaure

Oorsprong/verklaring

De haverpluim is een sprekend symbool, hiaure komt namelijk van Hjouwer (haver). De kieviten komen uit het wapen van de dominee Schregardus, die in de 19e eeuw 40 jaar predikant was in het dorp. Tevens slaan de kieviten op de vele trekvogels die hier in de omgeving nestelen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)