Hijum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HIJUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Leeuwarderadeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud en uit de schildvoet oprijzende terp van sinopel, beladen met drie penningen van goud, geplaatst 2 en 1, boven een liggende wassenaar van zilver; de terp van boven vergezeld van twee opspringende kikkers van sinopel."

Wapen van Hijum

Oorsprong/verklaring

De naam van het dorp duidt op door water omspoeld land, hetgeen de verklering is voor de terp. De wassenaar is afgeleid van het klooster Mareingaarde en de penningen zijn een symbool van de parochieheilige, Sint Nicolaas. De kikkers slaan op de bijnaam van de dorpelingen, namelijk de springers.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1996