Himpens

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HIMPENS-HEMPENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Leeuwarden

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een gewelfde brug van keel, uitkomend uit een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van azuur en zilver van vier stukken, op en boven de brug twee afgewende ossenhoorns van het een in het ander."

Wapen van Himpens

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van de ter plaatse belangrijke Oksenaersbrug. Zowel de brug als de hoorns in het wapen zijn hiervan afgeleid.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1994