Hingene

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van de wereld
Armorial du Monde
Belgium.jpg
Belgian heraldry portal
Belgische wapens
Armorial de Belgique
Belgium-flag.jpg

HINGENE

Province : Antwerpen
Incorporated into : 1977 Bornem

Wapen van Hingene

Official blazon

Van keel met het schildhoofd van zilver beladen met drie mereltjes van het veld - het schild gehouden door twee griffioenen van goud en geplaatst voor eene Sint Margriet door een stralenkrans omgeven, de koninklijke kroon op het hoofd, houdende met de rechterhand een kruis en met de linkerhand een palm en hebbende een draak aan haar voeten, een Sint-Steven door een stralenkrans omgeven, bekleed met de tunica en houdende met de rechterhand, in het opgeheven pand van zijn kleed, drie steenen en een Sint-Lambrecht door een stralenkrans omgeven, gekleed met de kazuifel en met een schoudervelum, het hoofd bedekt met een mijter en houdende in de rechterhand een speer en in de linkerhand een open boek, deze drie heiligen van zilver - dit alles geplaatst op een mantel van keel gevoerd met hermelijn op de zijpanden geblazoeneerd met de kleuren van het schild en getopt met de hertogelijke kroon van het Heilige Duitsche Rijk.

Origin/meaning

The arms were officially granted on February 19, 1937.

If this text appears, it means that I have not yet had the time to add the information on these arms. Just mail me and I will add all information that I have !

Wapen van/Blason de Hingene

The arms in the Koffie Hag/Café Hag albums +/- 1930

Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literature : Servais, 1955