Hollands Noorderkwartier

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER

Provincie : Noord Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 2003 Het Lange Rond, Hollands Kroon, De Waterlanden, Groot Geestmerambacht, Uitwaterende sluizen in Hollands Noorderkwartier, Westfriesland

I : -16 juni 2004
"Gedeeld; I in azuur zes golvende dwarsbalken van zilver; II in goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. Het schild gedekt met een gouden keizerskroon, gevoerd van azuur; het geheel geplaatst op de keizerlijke adelaar, iedere kop omgeven met een aureool van goud."

Wapen van het waterschap

Oorsprong/verklaring :
De veruit belangrijkste van de rechtsvoorgangers was het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en het nieuwe wapen is dienovereenkomstig gebaseerd op het wapen van dit hoogheemraadschap, dat op zijn beurt grotendeels overeenkwam met het wapen dat in 1931 naar oude zegels voor het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland werd bevestigd.
De sluizen zijn vervallen, maar deze komen in de naam ook niet meer voor. In plaats daarvan is het element water uitgebreid tot een hele schildhelft, hetgeen de mogelijkheid bood om middels zes golvende balken de zes rechtsvoorgangers te representeren.
Het schild komt hierdoor evenals de naam sterk overeen met het in 1924 verleende wapen van het vroegere hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier dat in 1993 in het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier is opgegaan.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : -