Hollandse Delta

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOLLANDSE DELTA

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 2005 Brielse Dijkring, Goeree-Overflakkee, Groote Waard, Hollandse Eilanden en Waarden, IJsselmonde (waterschap)

I : 22 september 2004
Gevierendeeld; I in goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur; II in keel een geopende burcht van zilver, verlicht van sabel, met in de poort een Griekse hoofdletter delta van sabel; III in keel een paal van zilver; IV gedwarsbalkt van zes stukken, azuur en goud, de balken van azuur beladen met vier, drie en twee schuinkruisjes van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels en van achteren gehouden door een zijdelings geplaatste griffioen van goud, getongd en genageld van keel.

Wapen van het waterschap

Oorsprong/verklaring : Het wapen is evenals de wapens van de Brielse Dijkring en De Groote Waard gevierendeeld met in de kwartieren de wapens van het gewest Holland (I), het baljuwschap Voorne (II), de stad Dordrecht (III) en het baljuwschap Putten (IV).

De belangrijkste bestanddelen van de wapens der opgeheven waterschappen werden hiermee gehandhaafd. De leeuw op de burcht van Voorne die in verschillende houdingen in de wapens van Westvoorne en Zuidvoorne voorkwam, is behalve om die reden, ook weggelaten omdat het hier de Hollandse leeuw betreft die reeds in kwartier I figureert. Beide Voornse wapens verschilden ook door een andere figuur in de poort van de burcht hetgeen in een compromis werd ondervangen door hier een delta (Griekse hoofdletter D) toe te voegen.

De zijdelings achter het schild geplaatste griffioen - een noviteit in de Nederlandse overheidsheraldiek - komt, houdende het wapen van Zuidvoorne, als zodanig voor op de kuif van een 18 de -eeuwse Brielse archiefkast.

De exclusieve kroon is afkomstig van het wapen van de Brielse Dijkring.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :