Holwerd

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOLWERT - HOLWERD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een mercuriusstaf van keel; in een schildhoofd van azuur een omgewende wassenaar van zilver, geplaatst in de rechterbovenhoek."

Wapen van Holwerd

Oorsprong/verklaring

Holwerd is vanouds een belangrijk handelscentrum geweest. De Mercuriusstaf herinnert aan deze handel. Tevens vertrekt de veerdienst naar Ameland vanaf Holwerd. De wassenaar is ontleend aan het wapen van Ameland. Het schildhoofd symboliseert tevens de ligging van het dorp aan de dijk van de Waddenzee.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)