Holwerd

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOLWERT - HOLWERD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Dongeradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een mercuriusstaf van keel; in een schildhoofd van azuur een omgewende wassenaar van zilver, geplaatst in de rechterbovenhoek."

Wapen van Holwerd

Oorsprong/verklaring

Holwerd is vanouds een belangrijk handelscentrum geweest. De Mercuriusstaf herinnert aan deze handel. Tevens vertrekt de veerdienst naar Ameland vanaf Holwerd. De wassenaar is ontleend aan het wapen van Ameland. Het schildhoofd symboliseert tevens de ligging van het dorp aan de dijk van de Waddenzee.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)