Hommerts-Sneek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HOMMERTS-SNEEK

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1980 De Middelsékrite (1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : -

I : 5 oktober 1935
"Gevierendeeld : 1 in goud een lelie van azuur; 2 in sabel een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen, mede van goud; 3 in azuur een anker van goud; 4 in goud een omgekeerde wereldbol van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Hommerts-Sneek

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van elementen uit de wapens van de gemeenten waarin het waterschap lag. De lelie komt uit het wapen van Wijmbritseradeel, de kroon uit het wapen van Sneek en de wereldbol uit het wapen van Doniawerstal. Het anker is een vereenvoudigde versie van de driemaster uit het wapen van IJlst.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Link=Netherlands