Hunsingo

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HUNSINGO

Provincie : Groningen
Opheffing : 1995 Noorderzijlvest
Toevoegingen : 1856 Winsumer en Schaephalster Zijlvest

I : 24 maart 1910
"Doorsneden : I van azuur een stappend paard, dragende een edelman met de rechterhand eene lans met een vaantje en met den linkerarm eene achter hem zijdelings gezeten jonkvrouw om het middel vasthoudende, die den rechterarm over zijnen linkerschouder geslagen heeft, alles van zilver en daarnevens links eene zevenpuntige ster van goud; II van sinopel twee golvende baren van zilver. Het schild gedekt met een vijfbladerige kroon. "

Wapen van Hunsingo

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van het wapen van het voormalige Winsumer en Schaephalster Zijlvest en het wapen van Winsum.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : -