Hunze en Aa's

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HUNZE EN AA'S Tot 1/1/2000 : Hunze en Aa

Provincie : Groningen en Drenthe
Opheffing : -
Toevoegingen : 1995 Gorecht, Drentse Aa, Oostermoerse Vaart; 2000 Dollardzijlvest, Zuiveringsschap Drenthe (ged), Eemszijlvest (ged)

I : 31 januari 1995
"Doorsneden door een golvende dwarsbalk, golvend doorsneden van zilver en keel; I in keel twee lelies van zilver; II in zilver een roos van keel, geknopt en gepunt van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van het waterschap

I : 19 februari 2002
"In sinopel drie golvende dwarsbalken van zilver, gekapt van keel, beladen met een lelie van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en ter weerszijden gehouden door een leeuw van goud, getongd en genageld van keel."

Wapen van Hunze en Aa's

Oorsprong/verklaring

Voor de schildkleuren van het oude wapen werd zilver en keel gekozen, de kleuren van het Sticht Utrecht. Vrijwel het gehele gebied van het waterschap viel onder het Sticht.

De roos is afgeleid van het geslacht Selwerd, en kwam oa voor in het wapen van Gorecht. De lelie is het symbool van de H. Maagd Maria en symboliseert het Cistercienzer klooster Maria in Campis te Assen. Deze abdij had veel bezittingen rond de Drentse Aa.

Een ander voorstel vertoonde boven twee rozen en beneden een lelie. Het waterschapsbestuur gaf echter de voorkeur aan bovenstaand wapen.

In het nieuwe wapen zijn de balken afgeleid van het wapen van Eemszijlvest, is de lelie gehandhaafd en zijn de schildhouders toegevoegd. Deze komen uit Eemszijlvest en de provinciewapens.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Daae, 1996