Iens

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

IENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Iens

Oorsprong/verklaring

Iens is een terpdorp, hetgeen wordt gesymboliseerd door de terp in de schildvoet. Het klaverblad geeft het agrarische karakter van het dorp weer. De klaver kwam ook voor in het wapen van de familie Burmania. De leeuw komt voor op de dorpsklok en de bloemen zijn zwanenbloemen, die al eerder als dorpssymbool werden gebruikt. Het gouden veld geeft de vruchtbaarheid van de grond weer.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.