Itens

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ITENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Itens

Oorsprong/verklaring

De schildverdeling symboliseert de patroonheilige van de kerk, St. Maarten, die zijn mantel doorsneed voor een bedelaar (vergelijk Utrecht). Het witte paard is afgeleid van het wapen van de familie Stapert, die een witte Pegasus voerden. De zilveren balk komt uit het wapen van Hennaarderadeel.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.