Ittervoort

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


ITTERVOORT

Provincie : Limburg
Opheffing : 1942 Hunsel (2007 Leudal)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen

Ittervoort heeft altijd deel uitgemaakt van het land van Thorn. Een wapen of zegel van Ittervoort is niet bekend.

In 1896 verzocht het gemeentebestuur van Ittervoort in een brief aan de Hoge Raad van Adel het volgende wapen :
"In een veld van azuur de H.Margaretha in een kleed van goud, houdende in de linkerhand een kruisje van goud, met aangezicht en handen van natuurlijke kleur; om haar hoofd een gouden nimbus, liggende aan haar voeten een draak van sinopel en houdende voor haar aan een lint van keel het wapen van het land van Thorn, zijnde van keel beladen met een kasteel met drie torens van zilver, geopend van het veld, elke toren getopt door een windvaan van goud."

Het wapen is vergelijkbaar met vele andere Limburgse wapens en bestaat uit een combinatie van de parochieheilige en het wapen van de landsheer, of wereldlijke machthebber. In dit geval dus de H. Margaretha en het wapen van Thorn. De Hoge Raad van Adel maakte geen bezwaar tegen de elementen in het voorstel, maar wel tegen de compositie. Analoog aan diverse andere Limburgse wapens werd een gedeeld schild voorgesteld, met in I de H. Margaretha conform de aanvraag, en in II het kasteel van Thorn.

Het is me niet bekend waarom de gemeente het wapen nooit heeft aangevraagd. Op het advies van de Hoge Raad van Adel is niet meer gereageerd.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us onLiteratuur : Eversen en Meulleneers, 1900; Brievenboek Hoge Raad van Adel 1896.