Jellum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


JELLUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Jellum

Oorsprong/verklaring

Jellum ligt op een hoge terp, die in de schildvoet is weergegeven. De toren symboliseert de Mammingastate in het dorp. De klaverbladen komen uit het wapen van de familie Burmania, maar zijn ook een symbool voor het agrarische karakter van het dorp. Het schildhoofd is ontleend aan het wapen van de familie Schwartzenberg, die ook een tijd op de Mammingastate hebben gewoond.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.