Jellum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


JELLUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Jellum

Oorsprong/verklaring

Jellum ligt op een hoge terp, die in de schildvoet is weergegeven. De toren symboliseert de Mammingastate in het dorp. De klaverbladen komen uit het wapen van de familie Burmania, maar zijn ook een symbool voor het agrarische karakter van het dorp. Het schildhoofd is ontleend aan het wapen van de familie Schwartzenberg, die ook een tijd op de Mammingastate hebben gewoond.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.