Jistrum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


JISTRUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Tytsjerksteradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Arms (crest) of Jistrum


Oorsprong/verklaring

De schapekop is sprekend, de dorpsnaam is wel verklaard als schaapskooi. De aar symboliseert de landbouw in het dorp.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Doarpswapens en doarpsflaggen fan de doarpen yn de gemeente Tytsjerksteradiel. Uitgave van de gemeente.