Jonkersland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


JONKERSLÂN / JONKERSLAND

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland


Het volgende dorpswapen is bekend :
"Gepaald in drieen, I van keel, in het schildhoofd beladen met een lelie van goud; II geschaakt van zilver en sabel van 12 rijen van twee vlakken, III van sinopel met in de schildvoet een eikenblad van goud."

Wapen van Jonkersland

Oorsprong/verklaring

De geblokte paal duidt op de turfwinning die hier vroeger plaats heeft gevonden. De lelie is afkomstig uit het wapen van de familie Dekema, die veel invloed hadden ter plaatse. Het groene vlak met het eikenblad duidt op de weiden en de bossen in het dorp.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1990