Jouwer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE JOUWER - JOURE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Skarsterlân

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In azuur een korenschoof van goud, ter weerszijde vergezeld van drie paalsgewijs geplaatste eikels van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Jouwer

Oorsprong/verklaring

Het wapen dateert uit de 17e eeuw en komt voor op een deur van de Hervormde kerk ter plaatse, gebouwd in 1644. In latere afbeeldingen komt ook een doorsneden wapen voor (zilver-zwart of blauw-goud) met daarop drie haver-aren. Uiteindelijk is echter besloten het oudste wapen in ere te hestellen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991