Juinen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


JUINEN

Provincie : -
Toevoegingen : -
Opgeheven : -

I : 29 februari 1997
" Gevierendeeld : I in goud een penning van keel, beladen met een ster van zilver; II in azuur twee gekruiste abtsstaven van goud; III in azuur een eikel van goud; IV in goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, de afgehakte kop boven de romp zwevende. Het schild gedekt door een Hertogskroon en ter weerszijde gehouden door een adelaar van sabel, gebekt van goud, getongd van keel. Het geheel geplaatst op een voetstuk van wit marmer."

Arms (crest) of Juinen

Oorsprong/verklaring :
Voor 1997 voerde Juinen officieus een wapen met een adelaar, de Duitse Rijksadelaar. Ter herinnering aan het feit dat 150 jaar geleden Juinerveen (inmiddels een wijk van Juinen) bij Juinen was gevoegd besloot het gemeentebestuur, olv wethouder Hekking om een gemeentewapen aan te vragen.

Het wapen is gebaseerd op enkele feiten uit de geschiedenis van Juinen. Het eerste kwartier, met de bal met de ster, is afgeleid van het oude wapen van de Heren van Juinen. Het wapen van de Heren van Juinen vertoonde drie gouden ballen op een rood veld. Het wapen van de Heren van Juinen komt al voor in het wapenboek van de Heraut Gelre uit het begin van de 15e eeuw (rond 1414). De Heren van Juinen waren in het bezit van de heerlijkheden Juinen en Juinerveen van rond 1250 tot 1545.

Juinen1.jpg

Het wapen van de Heren van Juinen uit het wapenboek Gelre (ong. 1414).

Het tweede kwartier is een herinnering aan het St. Petersklooster en het St.Vitusklooster, beide te Juinen. Deze kloosters waren in de middeleeuwen en nog kort daarna, verantwoordelijk voor de ontginningen in Juinen en Juinerveen. Het zegel van het Vitusklooster vertoonde een kromstaf, dat van het Petrusklooster een sleutel. In het wapen is gekozen voor twee abtsstaven als symbool voor beide kloosters. De sleutelstempels berusten tegenwoordig in het museum van Juinen.

Juinen2.jpg

Links het wapen van het St. Petrusklooster uit 1487, rechts dat van het St. Vitusklooster uit 1528.

Het derde kwartier is een herinnering aan het dorp Juinerveen. Het vierde kwartier is een herinnering aan de beroemde slag van Juinen op 9 april 1312. Bij deze slag wisten de inwoners van Juinen, onder leiding van Thomas van Juinen, de Hollandse graaf te verslaan. Dit wordt gesymboliseerd door de onthoofde Hollandse leeuw.

De schildhouders en de, voor Nederland unieke, hertogskroon zijn een herinnering aan het feit dat Juinen een vrije Rijksheerlijkheid was. Nadat het geslacht van Juinen in 1545 was uitgestorven kwam de heerlijkheid onder de (machtige) Hertogen van Winsen. Deze verleenden Juinen een aantal vrijheden en maakten van Juinen een Rijksheerlijkheid. Na het uitsterven van de hertogen van Winsen in 1702 kwam de heerlijkheid dan ook niet onder de Staten-Generaal, maar direct onder de Duitse Keizer. De schepenbank van de heerlijkheid Juinen voerde dan ook de Duitse Rijksadelaar als wapen. Dit zegel bleef tot 1793 in gebruik. Na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden vervielen de heerlijke rechten en kwamen de Vrije Rijksheerlijkheden (er waren er meer) aan de Nederlandse Staat.


Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : -