Koatstertille

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

KOATSTERTILLE - KOOTSTERTILLE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Achtkarspelen

Het volgende dorpswapen is bekend :
I : september 2004
"In zilver twee blauwe dwarsbalken, in het schildhoofd vergezeld van twee rode merletten."

Wapen van Koatstertille

Oorsprong/verklaring

Na een hoop commotie is uiteindelijk een definitieve oplossing gevonden voor het wapen van Kootstertille. Men gebruikte voor het dorp het zogenaamde oude wapen van het niet meer bestaande dorp Kooten, dat sinds eind jaren vijftig van de vorige eeuw als dorpswapen werd gepubliceerd. Van dit wapen bestond al enige tijd het vermoeden dat dit niet een Fries dorpswapen doch een familiewapen moest zijn. Dit vermoeden is door onderzoek van de Fryske Rie fyr Heraldiek in 2002 bevestigd, het wapen staat afgebeeld in het wapenboek van Andries Schoemaker, daterend van omstreeks 1695, in het (2de) deel met familiewapens als het wapen van de familie Cooten (Utrecht e.o.). Voor Kootstertille was enkele jaren eerder een nieuw wapen ontworpen. Dit wapen was gedeeld, waarbij in het eerste deel een verwijzing naar de tille (het Friese woord voor een hoge, niet beweegbare brug) is opgenomen. De "tille" in Kootstertille is echter wel beweegbaar, dit wordt voorgesteld door de gebroken keper. De scheepsschroeven verwijzen naar de hier aanwezige werf. Het tweede deel bestond uit dat zogenaamde oude dorpswapen. Op deze manier was er een historisch en heraldisch verantwoord wapen ontstaan voor het sinds 1959 bestaande dorp Kootstertille, waarin het dorp Kooten was opgenomen.

Koatster.jpg

Het voorstel van 2000

Het wapen is destijds echter niet aangenomen door de dorpsraad, aangezien een deel van de raad het oude wapen van Kooten wilde continueren.
Toen echter bleek dat de gemeente het “oude” wapen in de nieuwe ambtsketen van de burgemeester had opgenomen en het inmiddels vaststond dat het een familiewapen betrof, heeft de Rie alsnog bezwaar aangetekend tegen deze ontwikkeling. De gemeente zou immers als officiële instantie illegaal een familiewapen als overheidssymbool gebruiken.
Zowel de gemeente als dorpsbelang werden hiervan op de hoogte gebracht. Opnieuw werden er enkele alternatieve ontwerpen aangeboden, doch de gemeente had inmiddels al laten doorschemeren geen geld over te hebben voor het wijzigen van het wapen in de ambtsketen.

Op 7 september 2004 werd er een dorpsvergadering gehouden met dorpsbelang, burgemeester en leden van de Rie (en waarbij helaas niemand van de bevolking kwam opdagen) om tot een definitief besluit te komen. Dorpsbelang erkende dat het niet juist zou zijn om zich op deze manier een familiewapen toe te eigenen, doch omdat bij een eerdere stemming het merendeel zich toen had uitgesproken voor het “oude” wapen en gezien het standpunt van de gemeente, was men geneigd om toch met het familiewapen door te gaan.

Een diplomatieke oplossing werd gevonden door het familiewapen, dat zilver en zwart was, een kleur te geven. Zo bleef namelijk het wapenbeeld van het “oude dorpswapen” bewaard en hoefde ook de ambtsketen niet te worden aangepast (de afbeelding daarin is niet in kleur) en was men van het familiewapen af.

Het schild bleef zilver, tevens de schildkleur van het gemeentewapen, terwijl de balken blauw werden, als verwijzing naar het water en het dak van de kerk in het gemeentewapen en de merletten rood, de kleur van de kerk in het gemeentewapen. Bovendien werden op deze manier ook alle kleuren uit de Friese vlag gebruikt. Dit ontwerp werd unaniem aanvaard.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk en Hans van Heijningen; Leeuwarder Courant 33/6/1999 en 27/3/2004.