Kollumerpomp

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

KOLLUMERPOMP

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Kollumerland en Nieuwkruisland

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Kollumerpomp

Oorsprong/verklaring

Pomp betekent hier; uitwateringssluis, duiker. Zo'n bouwwerk met een boogvormige opening, heeft een plaats in het wapen gekregen, terwijl de sterren herinneren aan het wapen van Kollum.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie van de Fryske Rie fir Heraldiek. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.