Kollumersweach

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

KOLLUMERSWEACH - KOLLUMERZWAAG

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Kollumerland en Nieuwkruisland

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Kollumersweach

Oorsprong/verklaring

"Weidegrond van Kollum" is de betekenis van deze plaatsnaam. De stins in het wapen houdt de herinnering levend aan het feit, dat in de 15de eeuw de Kollumerzwaagsters, op last van de Groningers, de drie "steenhuysen" (stinsen) bij het dorp zelf moesten afbreken. De landbouw was vroeger het voornaamste middel van bestaan, gesymboliseert door de korenaren; tegenwoordig is dat de veeteelt, waarnaar de kleur groen verwijst.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.